เลสิค

เรื่องของการทำเลสิค ที่ควรรู้

การทำเลสิคนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้สายตาของเรานั้นกลับมามองเห็นได้อย่างปกติ ซึ่งหลากหลายคนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วว่าการทำเลสิคนั้นจะช่วยให้กลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม แต่ว่าการทำเลิสคนั้นจะมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่เรานนั้นจะต้องรู้กัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการทำเลสิค กับ เรื่องที่ควรรู้กันว่าในการทำเลสิคนั้นจะมีเร่องอะไรที่เรานั้นจะต้องรู้บ้าง  

เลสิคมีกี่แบบ  

ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้น ด้วยการทำเลสิคกันดีกว่า การทำเลสิคนั้นปัจจุบันนั้นมีหลากหลายแบบอย่างมากซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันนั้นการทำเลสิคนั้นจะมี ทั้งหมด 4 แบบได้ แก่  

  • การทำเลสิคแบบแผลเล็ก ( ReLEx SMILE) 
  • เฟมโตเลสิค หรือ เลสิค ไร้ใบมีด ( Femto LASIK) 
  • เลสิคไร้ใบมีด ( Blade LASIK or SBK)  
  • เลสิคแบบลอกผิว (PRK)  

สายตาสั้นมากทำเลสิคได้หรือไม่  

การทำเลสินั้นคนที่มภาสสายตาที่สั้นมากกว่า 1,400  นั้นควรที่จะเข้าพบจักษุแพทย์ และ ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน ซึ่งถ้าหากว่าค่าสายตานั้นอยู่ในระดับที่สามารถทำการรักษาได้นั้นจักษุแพทย์จะแนนะนำในการทำเลสิคที่เหมาะสม ซึ่งผู้ที่มสายตาสั้นแต่ละแบบนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปตามค่าสายตาของแต่ละคนจึงทำให้มีการรักษาที่แตกต่างกัน 

สายตาเอียงสามารทำเลสิคได้หรือไม่ 

สายตาเอียงนั้นสามารถที่จะทำเลสิคได้ด้วยเช่นกน เพีงแต่ว่าหากว่าสายตาเอียงมาก ๆ นั้นการทำเลสิคนั้นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกในการรักษาที่ดี ซึ่งหากว่าสายตาเอียงมาก ๆ นั้น การใส่เลนส์เสริม จะช่วยตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าอย่างมากเพราะว่าเป็นการรักษาด้วยการใส่เลนส์เสริมรักษาสายตาเอียงโดยเฉพาะ  

สาตายาวทำเลสิคได้หรือไม่  

สายตาเอียงสามารถที่จทำเลสิคได้ โดยผู้ที่สายตายาว (Hyperopia) นั้นถ้าหากว่ามีค่าสายตายาวที่ไม่มากนั้นจะสามารถที่จะรักษาได้ด้วยเลสิค แต่ถ้าหากว่า มีค่าสายตาที่ยาวมากเกินไปนั้น การใส่เลนส์เสริมจะดีกว่า  

ผู้สูงอายุ ทำเลสิคได้หรือไม่  

ผู้สูงอายุนั้นมีเกณฑ์เสี่ยงต่อภาวะต้อกระจก และ โรคเกี่ยวกับตาบางชนิด เช่นโรคตาแห้ง เบาหวานที่จอประสาทตา โรคต้อหิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาด้วยเลสิค ดังนั้นจึงจะต้องเข้าพบจักษุแพทย์ก่อน เพื่อประเมินในการรักษาว่า “สามารถที่จะทำการรักษาได้ด้วยเลสิคหรือไม่”  

ทำเลสิคแล้วหายขาดหรือไม่  

อีกเร่องที่หลากหลายคนนั้นสงสัย นั้นคือในการรักษาด้วยเลสิคนั้นหากว่ารักษาด้วยเลสิคแล้วจะหายขาดหรือไม่ ซึ่งในการรักษาด้วยเลสิคนั้น จะเป็นการ Set ค่ากระจกตาให้กับมาเป็นเหมือนเดิม ดังนั้นหากว่ามีการใช้งานดวงตาที่หนัก และ ไม่มีการดูแล ก็จะทำให้การมองเห็นนั้นไม่ปกติเช่นเดิมได้ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นการทำเลสิคนั้นจะเห็นว่าคำถามที่หลากหลายอย่างมากและ เชื่อว่าหลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่กล้าทำเลสิด้วยหลากหลายเหตุผล ดังนั้น หากว่าจะต้องการทำเลสิคนั้นแนะนำว่าให้เข้าพบจักษุแพทย์ก่อนจะช่วยให้คำปรึกษาเราได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างมาก