ถังขยะ

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่แยกขยะให้เป็นสัดส่วน

เรื่องขยะเป็นปัญหาที่เกิดในวงกว้าง ไม่ใช่แค่ระดับประเทศอย่างเดียว แต่ได้รับผลกระทบไปทั้งโลก ประเทศที่ไม่จัดการขยะ สามารถสร้างปัญหาโลกร้อนได้อย่างมหาศาล เพราะเกิดจากการสะสมของแก๊สพิษ ซึ่งวิธีที่เราจะช่วยรักษาโลกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ก็ต้องเริ่มจากการทิ้งขยะให้ตรงกับ ถังขยะ ให้เป็นเสียก่อน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เอาไปกำจัดได้อย่างเหมาะสม 

ไม่เพียงแต่ปัญหาโลกร้อนเท่านั้นที่เกิดขึ้นจากการทิ้งขยะไม่ถูกที่ แต่ปัญหาอีกหลายอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเรา ก็ล้วนมาจากขยะทั้งสิ้น มาดูกันว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้าง ถ้าหากเราทิ้งงขยะไม่ถูกที่ถูกทาง เพื่อที่ทุกคนจะได้ตตระหนักกันมากขึ้น 

ข้อเสียของการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง 

1.สร้างมลพิษ 

นอกจากจะเป็นการสร้างความสกปรกให้กับชุมชนที่อยู่แล้ว การทิ้งขยะไม่ถูกที่ ยังเป็นการทำให้เกิดมลพิษกับมนุษย์ด้วย หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกลิ่นรบกวน หากสูดเข้าไปมากๆ ก็จะเป็นอันตรายกับร่ายกายได้ทันที หรือมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้คนเป็นโรคร้ายในระยะยาวได้ และมีอายุที่สั้นลงกว่าเดิม 

ถังขยะ

2.เป็นแหล่งรวมพาหะของโรค 

สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ พวกหนู และแมลง เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่า ที่ไหนก็ตามที่สกปรกมากๆ มักจะมีเจ้าสัตว์พกวนี้อยู่เยอะเป็นพิเศษ และถ้าพวกมันเข้ามาในบ้านของเราได้เมื่อไหร่ ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราป่วยได้เลย 

3.เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

เมื่อมีพาหะนำโรคแล้ว เชื้อโรคก็ย่อมต้องมาด้วย ไม่ใช่จะมาเฉพาะกับสัตว์อย่างเดียวเท่านั้น แต่เชื้อโรคยังมากับน้ำ หรืออากาศได้ คนที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่มีขยะเยอะ จึงไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่พอ สำหรับโรคที่มักจะมากับขยะก็ได้แก้ โรคท้องร่วง โรคตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด์ เป็นต้น 

4.เกิดปัญหาโรคร้อน 

เมื่อหลายคนเลือกวิธีกำจัดขยะด้วยการเผา ผลกระทบที่จะโดนกับทุกคนแน่นอนก็คือ ปัญหาโลกร้อน ซึ่งก็เริ่มมากจากการไม่ทิ้งขยะให้ตรง ถังขยะ นั่นอง 

5.คุณภาพชีวิตต่ำลง 

ในแหล่งที่มีการสะสมของขยะ และมีการเผาขยะเป็นจำนวนมาก จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เยอะกว่าพื้นที่อื่น และผลที่ตามมาก็คือ จะทำให้คนในพื้นที่นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำลง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับฝุ่น ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ 

วิธีการแก้ไข 

จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเท่านั้น นั่นก็คือการรู้จักแยกขยะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเสียก่อน ตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลย และการจะทำให้คนเดียวให้เห็นผลในระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดได้ 

จะต้องเกิดจากการร่วมมือของคนหลายๆ คนทั่วโลกเท่านั้น ด้วยการทิ้งขยะให้ตรงกับ ถังขยะ ให้เป็นเสียก่อน แล้วปัญหาอย่างอื่นก็จะทยอยหายไปเอง แต่ถ้าเราไม่คิดจะทำเลย ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน